28 Th7. 19

Các mốc bảo dưỡng người dùng ôtô cần nhớ

Chủ xe cần định kỳ thay dầu máy, lọc gió, má phanh, gạt mưa… theo số km hoặc thời gian.

Các mốc bảo dưỡng người dùng ôtô cần nhớ