05 Th8. 19

Lốp ôtô được tạo ra như thế nào từ cao su?

Ngoài cao su, để tạo ra lốp ôtô cần hơn 200 loại nguyên liệu với nhiều công đoạn.